Wijziging bestuur

May 12, 2016

Onze penningmeester Tjitske de Graaf heeft na 5 jaar afscheid genomen en het penningmeesterschap overgedragen aan Sjoerd Tijseling. Tevens is Lex van der Post als bestuurslid er bijgekomen. Sjoerd en Lex werken allebei in de zorg en dat is een bijgevoegde waarde.

Wij danken Tjitske voor het penningmeesterschap wat zij op een zorgvuldige wijze de afgelopen 5 jaar heeft gedaan. Tevens willen wij Sjoerd en Lex welkom heten en hopen op een fijne samenwerking.