In juni 2010 is de stichting Asmik opgericht.

Jacolien Purmer is voorzitter en mede initiatiefnemer.

De naam Asmik (wat Jasmijn betekent) komt van een meisje dat in het tehuis woont. Haar kwamen we vrij snel tegen en de eerste ontmoeting was voor Asmik duidelijk de kat uit de boom kijken. Die week kwamen we haar nog een paar keer tegen en zij ging ons herkennen. Op de laatste dag van ons bezoek ontmoetten we Asmik opnieuw. We moesten meteen naast haar zitten. Zij omhelsde ons toen wij weer weg gingen. En half jaar later herkende zij ons direct. Wat heerlijk om dat mee te mogen maken. Asmik is voor de Stichting het boegbeeld voor al onze activiteiten.

Fondsen voor kinderen met een beperking.

Stichting Asmik is opgericht met als doel fondsen te werven, waarmee projecten voor o.a. kinderen met een beperking kunnen worden gerealiseerd. De geldelijke bijdragen van donateurs en sponsors komen in aanmerking voor fiscale aftrek.

De boekhouding van de Stichting Asmik is volledig transparant. De Stichting communiceert met sponsors, donateurs en belangstellenden via een nieuwsbrief.

De stichting heeft ten doel: de financiële ondersteuning van instellingen in Armenië en projecten werkzaam of actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen maatschappelijke nut; het stimuleren van het naleven van die waarden en normen, die een bijdrage leveren aan een waardevolle samenleving.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: het organiseren van acties en activiteiten die er op gericht zijn financiële middelen te verzamelen, het richting geven in woord en gedrag als bijdrage aan een waardevolle samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het behalen van winst.