Vanaf 1990 heeft Jacolien Purmer vele jaren in de wintermaanden verschillende kinderen uit Armenië , via Pax Christi, in haar gezin als gast ondergebracht. Deze kinderen verbleven in weeshuizen en kwamen vaak uit één-ouder gezinnen.

Na ongeveer 12 jaar is zij gestopt met het jaarlijks ontvangen van deze kinderen. Zij heeft met een aantal anderen gekozen om Armenië zelf te bezoeken, om met name ter plekke een bijdrage te kunnen leveren. In 2008 heeft zij, samen met een Nederlandse vrouw die daar woont en werkt, 5 dagen door Armenië getrokken en heeft zij daar een aantal projecten bekeken. Zij raakte daar erg van onder de indruk. Zij heeft een aantal bezoeken gebracht aan Armenië, maar de reis in 2008 was een doorslaggevende reis.

Zo kwam zij in weeshuizen, ziekenhuizen, scholen, dorpen, bejaardenprojecten en een tehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. In heel Armenië zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking maar twee tehuizen. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om één van deze instituten actief te gaan ondersteunen. Mede gezien de brede ervaring van de bestuursleden in de zorgsector.

Lees meer over de stichting

LEES MEER OVER ARMENIË

Extra informatie over het land en de cultuur.

Lees meer over Armenië

Recente berichten

Bekijk hier de meeste recente blog posts van onze stichting.
Lees meer over de bezoeken, onze projecten
en hoe u kunt bijdragen.

Bezoek

Bezoek 2018

Bezoek Armenië 2018: Begin september is een delegatie van het bestuur weer een week naar Armenië geweest. Het verslag van deze week staat hieronder. Eén…
Bezoek

Bezoek 2017

Half oktober is het voltallige bestuur voor een week weer naar Armenië afgereisd, en wij kijken er tevreden op terug. Hieronder leest u het verslag…
Bezoek

Bezoek 2016

In de eerste week van oktober hebben wij als bestuur diverse projecten bezocht in Armenië. Op maandag hebben wij een bezoek gebracht aan het Instituut…